ייעוץ, תכ"מ (ILS)

אנו מומחים במתן פתרונות ייעוץ, תכ"מ (ILS) למערכות, מוצרים וטכנולוגיות .

גלילי מספקת שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי ההתמחות כחלק מחבילת שירות מלאה של תכ"מ או בהתאם לצורכי הלקוח מעת לעת. כיום אנו מייעצים למספר לקוחות כיצד להיערך לחוזי מכירה ורכישה בהיבטי התמיכה בלקוח, ההטמעה, הספרות הטכנית, ההדרכות וכדומה – או בקיצור, כיצד להיערך מבחינת התמיכה הכוללת במוצר, בין אם כצורך שירותי מסופק או כחבילת שירות נדרשת.

תמיכה כוללת במוצר – תכ”מ (ILS)

תמיכה כוללת במוצר – תכ”מ (ILS), הינה שיטת ניהול וליווי פרויקט המבקשת לספק תמיכה לוגיסטית מלאה לכלל מרכיבי הפרויקט, במטרה להבטיח שימוש יעיל ואפקטיבי של המוצר. תכנון והכנה שלחבילת תכ”מ אופטימאלית לפרויקט תבטיח שביעות רצון של הלקוח וחיסכון בעלויות מחזור החיים של המוצר.

באופן כללי, תחום התכ”מ מאגד תחתיו היבטים שונים הקשורים לפיתוח, ייצור, אספקה, שימוש ותחזוקה של המוצר, לצורך אספקתו והטמעתו בארגון / אצל הלקוח.

הכנת תוכניות ודוחות תכ”מ

כחלק מפעילות ייעוץ התכ”מ, תומכת החברה בהכנתם של דוחות ותוכניות נדרשות, בהתאם לדרישות הארגון ויכולותיו.

תוכנית תכ”מ (או בקיצור ILSP) – תוכנית זו מאפיינת את חבילת התכ”מ הנדרשת לארגון ומצורפת לצד יתר דרישות הרכש של המוצר מהיצרן. מסמך זה מרכז היבטים שונים הקשורים לפיתוח, ייצור, אספקה, שימוש ותחזוקה של המוצר, לצורך אספקתו והטמעתו בארגון / אצל הלקוח.

ניתוח מדיניות האחזקה למוצר – ניתוח תוכנית האחזקה של המוצר בהתאמה לדרישות הזמינות של הארגון מהמוצר. תוצר פעילות זו הינה טבלת מדיניות אחזקה ודרגי תיקון (Maintenance Allocation Chart – MAC).

yeutz