מהי כתיבה טכנית

מהי כתיבה טכנית

מהי כתיבה טכנית?
כתיבה טכנית היינה שפת תקשורת טכנית המשמשת לצורך יצירתם של מסמכים ברורים וקלים לקריאה בתחומי ידע והתמחויות שונים למעשה, כתיבה טכנית היינה יישום של אוסף חוקים בכתיבה ודרכי התבטאות, המבארים מידע וידע בצורה קלה, ברורה ופשוטה, על מנת להקל על הקורא בתהליך הבניית הידע המבוקש.

הגדרה מקצועית

כתיבה טכנית מוגדרת כאשר:
א. מבוצעת בתחום ידע טכני התמחותי מקצועי – כגון מחשבים, חומרה, תוכנה, מערכות טכנולוגיות וכדומה כשמטרת הכתיבה היא לספק מידע ו/או להעביר ידע נדרש.
ב. מנחה בביצוע מטלה מסוימת או מספקת הסבר מקצועי בתחום התמחות או נושא טכנולוגי.

כולנו כתבים טכניים?

עבור מי שאינו חלק מתחום עיסוק זה, הכתיבה הטכנית עשויה להתפרש כצורת ביטוי וכתיבה גרידא, המובילה בהכרח לתוצר זהה או לכל הפחות לתוצר בעל מאפיינים ואיכויות זהות. כך שאין הבדל של ממש בין זהות חברות וכתבים שונים בתחום זה. האומנם? כמובן שבפועל ההבדלים משמעותיים מאוד ובדרך כלל באים לידי ביטוי בין תוצר אפקטיבי ביחס למטרות הכתיבה, ובין תוצר שבמקרה הטוב מרשים וויזואלית אך כושל במטרתו העיקרית.

גורמים המשפיעים על איכות הכתיבה

הגורמים המשפיעים על איכות הכתיבה הטכנית מתחלקים לשתי משפחות:
א. מאפיינים אישיותיים של הכתב – עבודה עצמאית, תחקור ולמידה בלתי פוסקים של נושאים חדשים, הבניית ידע מהירה וחשיבה מסתעפת, חשיבה יצירתית, יכולת ניסוח והתבטאות עצמית, הבחנה בין עיקר ותפל ועוד..

ב. מיומנויות תיעוד וכתיבה טכנית – עקרונות הבניית הידע אצל הלומד, התאמת הכתיבה והתיעוד לקהל היעד, התאמת המידע למיומנויות הנדרשות, התאמת הכתיבה לתוצרי תיעוד שונים, כתיבה ממאקרו למיקרו שימוש בתבניות, סגנונות, כלי תיעוד ועוד..

 

בחלק מהחברות הנותנות שירותי כתיבה טכניים מועסקים מהנדסים ככתבים טכניים ולעתים עצם היותם בעלי תואר בהנדסה מוצג כיתרון המובהק של החברה.. האם איכותו של הכתב נובעת מתעודת ההשכלה אותה הוא מחזיק? האם מורה טוב, הוא כל מורה אשר סיים לימודי הוראה ומחזיק בתעודת הוראה? כמובן שלא. בחברות אשר מבקשות לבצע את מטלות התיעוד והכתיבה הטכנית באופן עצמאי / פנימי, האחריות לנושא נופלת על המהנדס או המתכנן של המוצר וברוב המקרים התוצר אינו עומד בסטנדרטים בסיסיים של כתיבה, לא כל שכן בהשגת מטרות הכתיבה עצמה. כתב טכני יכול בהחלט להגיע מתחום ההנדסה, אך אין זה הכרח ואין זה להעיד על איכותו ככתב והצלחתו בנושא.

בחברות תיעוד וכתיבה טכנית מוצלחות, התיעוד נעשה על ידי כתבים טכניים בעלי רקע טכני וניסיון בתחום הידע עליו הם כותבים. לאורך ההכשרה הפנימית של הכתב, נרכשות תובנות ומיומנויות כתיבה לכל סוג תוצר תיעוד נדרש, הכתיבה עצמה נעשית לאחר למידה ותחקור מומחי תוכן. למעשה, כתב טכני טוב הוא כתב שיכול לגשר על פערי ידע החסרים לו על ידי תחקור ושאילת השאלות הנכונות את מומחה התוכן. לעתים הופך הכתב הטכני למומחה תוכן בעצמו בתחום ולרוב מפתח העדפה לכתיבה בתחום מסוים ולעתים אף תוצר תיעודי מסוים.

בתחום התיעוד מתרחשת טעות נפוצה בה נעשית הבחנה / הכללה שגויה של המונחים תיעוד טכני וכתיבה טכנית. על ההבדלים בין תיעוד טכני לכתיבה טכנית ארחיב במאר נוסף.

תגובות? הערות? בקשות מיוחדות? נשמח לענות ולספק מידע

מיכאל
תחום תיעוד והדרכה
גלילי בע”מ