כתיבה טכנית ומערכת אחזקה

כתיבה טכנית ומערכת אחזקה

אחזקתיות, תחזוקתיות ואחזקה – אלו אינם שלושה ניסוחים שונים אלא שלושה מונחים שונים, האם תוכל להגדיר תבחינים לכל אחד? מונחים אלו מבטאים היבטים שונים של מערכת אחזקה המיושמת לצורך שמירה והחזרה לכשירות של מערכת (או רכיב).
תהליך הכתיבה מחייב להבין מהי מערכת אחזקה וכיצד היא מתוכננת ומיושמת בנשוא הכתיבה, פנייה לתוצרים המאפיינים מערכת אחזקה (טבלת MAC לדוגמא) מקצרת ומייעלת את תהליכי הכתיבה ומשתלבת באופן הדוק עם ניתוח העיסוקים הנדרש. עבור כתב טכני מנוסה – זהו אחד הכלים החשובים ביותר בהם נעשה שימוש. על טבלאות MAC וניתוח עיסוקים נעסוק בהרחבה במאמר אחר, כעת ניגש לבסיס – נגדיר את המונחים ונקשור אותם לכדי הבנה מהי מערכת אחזקה.

מערכת אחזקה (Maintenance System)

מערכת אחזקה נועדה להאריך את מצבה התפקודי של מערכת (או רכיב) על ידי כך שהיא מונעת היווצרותן של תקלות, וכאשר מופיעות – מונעת אסקלציה / החמרה של הבעיה. מערכת אחזקה מתוכננת במקביל לתכנון אמינות המערכת. מערכת אחזקה אפקטיבית מורכבת ממטלות אחזקה אשר בנויות מ– תהליך, מדדי הצלחה, בחינה. מערכת אחזקה אפקטיבית מאפשרת להקטין את מרכיב התמיכה האחזקתית ועומק המדף עבור הלקוח.
למערכת אחזקה היבטים שונים, ביניהם גם אחזקתיות, תחזוקתיות ואחזקה:

אחזקתיות (Maintainability)

אחזקתיות הינה ההסתברות שבה מערכת תקולה או רכיב תקול מוחזרים לכשירות במסגרת זמן מסוימת, על ידי ביצוע מטלות ופרקטיקה המוגדרים לביצוע. או בקיצור – הקלות שבה ניתן להחזיר מערכת או מכלול תקול לכשירות (ע"פ MIL-STD-721B). אחזקתיות מוגדרת בעזרת שני מרכיבים:
א. שמישות (Serviceability) – המייצג את היכולת לבצע מטלות בדיקה שגרתיות ומטלות אחזקה שגרתיות.
ב. תחזוקתיות (Reparability) – המייצג את היכולת להחזיר לכשירות מערכת או מכלול תקול לאחר שהתגלתה בו תקלה.

כלומר, אחזקתיות הינה היעילות של מערכת אחזקה הנמדדת כזמן הנדרש להחזרה לכשירות של מערכת (או רכיב) כפועל יוצא של היבטי שמישות ותחזוקתיות.

אחזקה (Maintenance)

אחזקה הינה הפעולות הנדרשות לבצע עבור מערכת או מכלול על מנת לשמר ככול הניתן ולאורך הזמן הארוך ביותר את המצב ההתחלתי של המערכת / מכלול, על ידי מתן מענה לבלאי, שחיקה והתבלות של המוצר (בין אם כתוצאה משימוש או בין אם כתוצאה מבלאי טבעי).
מענה אחזקתי בא לידי ביטוי במטלות אחזקה שונות אשר שילוון נועד לתמוך בהיבטי אחזקה שונים של המערכת / מכלול – אחזקה מונעת, יזומה, מתקנת.
מטלות האחזקה מחולקות לשתי קטגוריות בדרך כלל – מתוכננת או לא מתוכננת. אחזקה מתוכננת יכולה להיות מונעת (Preventive) או מתקנת (Corrective), בעוד שאחזקה שאינה מתוכננת הינה בדרך כלל אחזקה מתקנת בעת מצב של תקלה או צורך הנובע מכשל מסוים (Condition Based).

תגובות? הערות? בקשות מיוחדות? נשמח לענות ולספק מידע

מיכאל
תחום תיעוד והדרכה
גלילי בע”מ